QĐND Online - Sáng 4-11, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Sản xuất loạt “0” thân thủy lôi UĐM-M1”do Nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân chủ trì thực hiện từ năm 2013. Thiếu tướng Vũ Xuân Bình, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì đánh giá, nghiệm thu.

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng tham quan sản phẩm thủy lôi UĐM-M1.

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Quốc phòng, đây là nhiệm vụ có độ khó và độ phức tạp cao về công nghệ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm, Nhà máy X-28 đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra. Sản phẩm thân thủy lôi UĐM-M1 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về quy trình công nghệ cũng như yêu cầu kỹ, chiến thuật, tương đương với các sản phẩm do Liên Xô trước đây chế tạo.

Thực hiện thành công nhiệm vụ chế tạo thân thủy lôi có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật thủy lôi cho quân đội và Quân chủng Hải quân; đồng thời khẳng định trình độ, năng lực của Nhà máy X-28 trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ vũ khí dưới nước.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm sản phẩm, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và quy trình công nghệ sản xuất, hội đồng nhất trí nghiệm thu và đề xuất Bộ Quốc phòng cho phép sản xuất trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CAO DÂN