QĐND Online - Chiều 8-10, tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Hội đồng khoa học Quân chủng Hải quân tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Phần mềm hỗ trợ diễn tập trên bản đồ số”.

Hội đồng khoa học Quân chủng Hải quân thử nghiệm phần mềm hỗ trợ diễn tập trên bản đồ số.

Phần mềm trên do Ban Công nghệ thông tin, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân chủ trì nghiên cứu xây dựng. Phần mềm có đầy đủ tính năng phục vụ cho người chỉ huy và cơ quan tham mưu tiến hành soạn thảo văn kiện tác chiến trên bản đồ số theo hướng thuận tiện, dễ sử dụng, rút ngắn thời gian và giảm chi phí in ấn. Phần mềm cho phép trình chiếu các ý định, báo cáo diễn tập theo hướng trực quan, sinh động, thể hiện được tuyến vận động của các phần tử trên bản đồ số, hải đồ điện tử. Đồng thời cho phép truyền nhận các thông báo, mệnh lệnh qua mạng LAN.

Sau khi xây dựng và hoàn thiện phần mềm, Ban Công nghệ thông tin đã tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng và triển khai ứng dụng thí điểm thành công trong diễn tập năm 2015 của Cụm lực lượng Hải quân 4. Hội đồng khoa học Quân chủng Hải quân đánh giá: Việc nghiên cứu thành công “Phần mềm hỗ trợ diễn tập trên bản đồ số” là biện pháp quan trọng đổi mới phương pháp tổ chức diễn tập, góp phần hiện đại hóa công tác tham mưu tác chiến, nâng cao trình độ, khả năng tác nghiệp trên bản đồ số cho đội ngũ sĩ quan chỉ huy, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại trong giai đoạn mới. Hội đồng nhất trí nghiệm thu và yêu cầu Ban Công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm các tính năng của phần mềm để triển khai ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CAO DÂN