QĐND Online -Trong hai ngày 9 và 10-6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong đảng bộ và toàn Quân chủng. Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị. Tham gia học tập có 435 đồng chí là cán bộ chủ chốt và sĩ quan cao cấp các đơn vị từ Đà Nẵng trở ra.

Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề chính: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020”.

Quang cảnh hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó đô đốc Đinh Gia Thật nhấn mạnh, các đại biểu cần nêu cao trách nhiệm, đi sâu nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Đồng thời, nâng cao tính chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ngày 14 và 15-6, Đảng ủy Quân chủng sẽ tổ chức lớp thứ hai cho cán bộ chủ chốt và sĩ quan cao cấp các đơn vị phía Nam.

Tin, ảnh: Đặng Tùng
(Nguồn: baohaiquanvietnam.vn)